Skolor ska få bättre koll på barnens språkkunskaper

2021-11-22

Förskolebarnens språkkunskaper måste dokumenteras för att ge skolan en chans att sätta in åtgärder direkt. Det tycker den grönblå majoriteten i Stockholm.

För att alla barn ska klara skolan efter bästa förmåga vill den grönblå majoriteten med ett budgetförslag satsa på en förbättrad övergång från förskola till skola, med fokus på språkkunskaper.

- Barn som har ett välutvecklat språk och ett stort ordförråd är bättre rustade inför skolstarten, säger skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

I budgeten för 2020 klubbades att genomföra en inventering av förskolornas språkrelaterade verksamheter, och hur man arbetar med små barns språkutveckling.

I budgeten för 2021 tas arbetet vidare och man vill nu skärpa rutinerna för övergången mellan förskola och skola.

- Förskolan ska ha ordentlig koll på barnets språkkunskaper, och den tydliga bilden måste med till skolan. Då kan skolan sätta in de åtgärder som eventuellt behövs, säger Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

Hur en skärpning av övergången rent konkret kommer att se ut är inte klart, utan kommer arbetas fram av utbildningsförvaltningen. Men det handlar alltså om att varje barns individuella kunskaper måste dokumenteras på ett sätt som gör det möjligt för skolan att ta vid.

Under året som gått har Isabel Smedberg-Palmqvist besökt en rad skolor i Stockholm för att själv se hur man på olika sätt kan arbeta med språk.

- Det pågår ett mycket fint arbete ute i stadens förskolor. Jag besökte bland annat Lilla Tensta förskola som har kommit långt. Det handlar om att arbeta med språket i alla moment. Högläsning, lyssna, prata, att omge barnen med ord och ge dem talutrymme, säger hon.

Vid sex års ålder bör ett barn ha cirka 10.000 ord i sitt ordförråd, men enligt Isabel Smedberg-Palmqvist kan det vara betydligt sämre än så.

- Vi har barn som bara har 2.000 ord i sitt svenska ordförråd. Då kan man föreställa sig hur lång tid det kommer ta att nå upp till samma kunskapsnivå i skolan som ett barn med 10.000 ord. Här är modersmålsundervisningen otroligt viktig. Du behöver ett språk, för att lära dig ett annat, säger hon.

(MittiStockholm)