IV utökar sitt kansli

2021-11-20

IV:s kansli utökas med två välmeriterade personer.

Mikael Hellstadius

Mikael har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år och har även arbetat som undervisningsråd på Skolverket samt i domstol. Han har varit sekreterare och expert i flera utredningar på skolans område, samt deltagit i arbetet med många av de större reformer som genomförts på skolans område under senare år, bland annat som projektledare för arbetet med att ta fram den nuvarande skollagen. Mikael har också varit särskild utredare åt utbildningsministern och undervisar på de statliga rektorsutbildningarna vid Stockholms universitet och Mittuniversitetet.

Mikael kommer att bistå både kansliet och IV:s medlemmar med juridiskt stöd.

Füsun Dehiller

Füsun har en bred erfarenhet av kooperation, kommunal verksamhet och den idéburna sektorn. Hon har under många år arbetat på Coompanion i Göteborg. Füsun har vidare arbetat som näringslivs- och arbetsmarknadschef på Öckerö kommun och som arbetsmarknadschef inom stadsdelsförvaltningen i Lundby, Göteborg. Füsun har både bred och lång erfarenhet av projektledarskap inom projekt som har finansierats av Europeiska Socialfonden (ESF), Tillväxtverket och av regionala utvecklingsaktörer.

Füsun kommer bland annat att arbeta med utvecklingsprojekt i ett led att öka kompetensen hos medlemmar och deras anställda.

Stort tack Ulrika!

Ulrika Abraham kommer i januari att gå vidare mot nya utmaningar.
- Jag vill å medlemmarnas och kansliets vägnar framföra ett stort och varmt tack för all kunskap och stöd som Ulrika har bidragit med, säger IV:s generalsekreterare Mimmi von Troil. Jag vet att Ulrikas kunskap och rådgivning har varit mycket uppskattad bland våra medlemmar.