Seminarium: Tidiga insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

2021-11-18

Skolverket bjuder in till ett digitalt frukostseminarium om hur man kan arbeta förebyggande och i samverkan med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Tid: Fredagen den 10 december 2021 klockan 8.30-9.30.

Bakgrund - hedersrelaterat våld och förtryck

Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck i samhället är i dag större än då det först uppmärksammades i Sverige i slutet på 1990-talet. Sedan dess har forskning och olika kartläggningar genomförts, och flera myndigheter och verksamheter har genomfört instatser för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Flera studier visar dock att arbetet för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck behöver utvecklas.