Uddevalla kommun vill förebygga våld i nära relation - redan i förskolan

2021-11-16

Genom att att utbilda förskolepersonal om våld och samtidigt höja småbarns kunskapsnivå om sin egen integritet, vill Uddevalla kommun bli bättre på att både förebygga och upptäcka våldsutsatthet bland barn.
- Vi behöver verkligen vara på tårna, säger Siren Linde, skolutvecklare i Uddevalla kommun.

I två och ett halvt år har Uddevalla kommun utvecklat metoder för att arbeta våldsförebyggande i förskolan med särskilt fokus på barns integritet.

Det startade som ett samarbetsprojekt mellan tretton förskolor och verksamheten Hälsokällan i Fyrbodal. Även en grundskola ingick i projektet. Totalt har 250 ur personalen och över 1000 barn ingått i arbetet.

Nu har kommunen tagit fram en handlingsplan där det bland annat står att barnen själva får bestämma över integritetsnära situationer, som till exempel blöjbyte, och att man inte får uppmana barn att krama varandra vid till exempel ett "förlåt".

Parallellt har pedagoger utbildats om våld i nära relation, för att lättare upptäcka utsatta barn.

Arbetet i Uddevalla kommun har nu lyfts fram av Nordiska ministerrådet, som menar att kommunen är ett framgångsexempel i hur förskolan kan arbeta kontinuerligt med jämställdhetsfrågor.

(SVT Nyheter Väst)