Hederskultur är utbredd bland Malmös förskolor

2021-11-08

Hedersproblematiken är utbredd bland Malmös förskolor, enligt en rapport från Malmö stad. Rapporten visar hur föräldrar trycker på för könsseparatistiska normer och hur den nakna kroppen sexualiseras hos mycket små barn.
- Vi måste hela tiden fråga oss: Vad gör detta med barnen, säger rapportförfattaren Hanna Cinthio.

Redan 2019 publicerades en kartläggning om problem med hederskultur i Malmö. Då slog man fast att en stor del av Malmös unga befolkning begränsas av hedersnormer.

I våras tittade forskare Hanna Cinthio vidare på problemen - då inom förskolan. Resultatet är slående. Av 13 förskolor hade alla utom en erfarenhet av hedersnormer.

- Man har inte riktigt tittat på problemen bland så små barn tidigare. Det finns många frågor här att lyfta, säger rapportförfattaren.

Vad som är heder och vad som faller utanför begreppet kan vara svårt att avgöra. Rapporten visar på exempel när klassiska könsnormer övergår i ren könsseparatism.

Bland annat visar den att föräldrar ofta har synpunkter på att flickor och pojkar umgås tillsammans.

En anställd berättar om erfarenheter från en tidigare arbetsplats: "Det var vissa föräldrar [reds. anm.] som ansåg det olämpligt för flickor och pojkar att leka med varandra. De uttryckte att det var skam och vi hade svårt att kommunicera till föräldrarna när det handlade om barns utforskande av den egna kroppen och sexualiteten."

Samtidigt uttrycker barn själva att de inte vill vara i samma grupp som barn av motsatt kön. Och en pedagog beskriver en känsla av att pojkar inte lyssnar på kvinnlig personal.

(Expressen/Kvällsposten)