Ökat fokus på inrymning och säkerhet i förskolan

2021-11-05

Nyligen besökte Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch (KD) en förskola i Hjulsta. Båda partiledarna uttryckte i en artikel i Mitt i en viss förvåning över att förskolor måste ha inrymningsplaner och säkerhetstänk.

- Jag tycker snarare att det är förvånande att vi inte har kommit längre i säkerhetsarbetet i våra förskolor, säger IV:s generalsekreterare Mimmi von Troil. Redan 2013, under FSO:s tid, försökte vi påtala för bland annat MSB och Skolverket att aktivt säkerhetsarbete är en grundförutsättning för att förskolor och skolor kan svara upp mot kraven på en säker vardag för barn och personal.

Ett systematiskt säkerhetsarbete är lika viktigt som att förskolan och skolan arbetar med värdegrunden och läroplanen.

- Säkerhetsarbetet uppfylls inte om man genomför en utrymningsövning lite då och då, fortsätter Mimmi. Det ska finnas med i allt, exempelvis planering av utflykter, utevistelsen på gården och det ska vara en självklar punkt på alla APT.

IV har arbetat fram ett unikt material kring risk- och sårbarhetsanalyser, praktiska tips och förslag på rutiner. Materialet bildar en bra grund för varje förskola och skola att kunna arbeta vidare med sin eget systematiska säkerhetsarbete.

- Det är klart att det sätt vi bygger förskolor och skolor i Sverige försvårar säkerhetsarbetet, säger Mimmi von Troil. Vi har stora öppna gårdar utan skydd och de flesta byggnader har stora fönsterpartier och små möjligheter att skapa säkra rum.

Den 25 november erbjuder IV en heldagskurs i systematisk säkerhetsarbete.