IV: Nej till kommunalt veto mot friskolor

2021-10-06

Utbildningsminister Anna Ekström vill begränsa föräldrars rätt att själva välja skola till sina barn genom att införa ett kommunalt veto.

IV:s generalsekreterare Mimmi von Troil kommenterar i IV-Bloggen utbildningsministerns utspel