Nya statsbidraget kan hota likvärdighet

2021-09-30

Regeringen har beslutat att inrätta en nytt statsbidrag som är tänkt att ersätta statsbidraget för mindre barngrupper - men frågan är hur man har tänkt kring likvärdigheten.

Under många år har det funnits ett statsbidrag för mindre barngrupper. Bidraget har kunnat sökas av både kommunala och fristående huvudmän. Insatserna har utvärderats av Skolverket.

Nu har regeringen beslutat om ett nytt statsbidrags om ska ersätta det befintliga. Det nya statsbidraget kan endast sökas av kommuner. Statsbidraget får användas till
- att möjliggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
- att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
- kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

Samtliga insatser ska redovisas till Skolverket. Det står i en passus att kommunen kan använda bidraget för insatser i fristående förskolor.

Nuvarande skrivning innebär att en kommun kan besluta att använda statsbidraget till att bibehålla och rekrytera personal i sin egen verksamhet och inte dela med sig en krona till fristående förskolor.
- Det kan knappast betraktas som likvärdigt, säger IV:s generalsekreterare Mimmi von Troil.