10 miljoner extra i inköpsstöd till biblioteken

2021-06-14

Det beviljade beloppet i årets fördelning av bidrag till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek är 34 miljoner kronor - en höjning med 10 miljoner jämfört med föregående år. Uppsökande arbete och digital närvaro är en stark tendens under pandemin i kommunernas läsfrämjande verksamhet riktad mot barn och unga, skriver Kulturrådet i ett pressmeddelande.

Till detta fördelningstillfälle har det kommit in ansökningar från 258 kommuner (jämfört med 240 år 2020) och nästan alla beviljade har fått höjt bidrag.

- Ansökningarna visar på en hög och jämn kvalitet i kommunernas läsfrämjande arbete, säger Anna Hällgren, handläggare på Kulturrådet.

Syftet med bidraget är att främja barns och ungas intresse för läsning genom ökad tillgång till litteratur och medier. I ansökningarna beskriver kommunerna sin läsfrämjande verksamhet och redovisar folk- och skolbibliotekens medieanslag för föregående och innevarande år.

Tre tendenser bland årets ansökningar:

- I folkbibliotekens arbete med läsfrämjande för de yngsta finns oftast en utvecklad samverkan över professionsgränser, framför allt när det gäller barnhälsovård, förskola och familjecentraler.

- Många kommuner beskriver en stor pandemi-påverkan, framför allt vad gäller folkbibliotekens verksamhet. Omställningar har gjorts och barn och unga har kunnat mötas på nya sätt genom uppsökande verksamhet och digitala kanaler.

- Det har blivit vanligt med kapprumsbibliotek och förskolebibliotek syns också mer och mer. Förskolebibliotekarier finns med i ett par ansökningar.