"Kommunerna är inte redo för obligatorisk förskola för femåringar"

2021-06-10

Bristerna i likvärdighet, kompetensförsörjning och personaltäthet i förskolan lägger hinder i vägen för att införa ett obligatorium för femåringar. Vi uppmanar därför regeringen att inte gå vidare med förslaget, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i en debattartikel i Dagens Samhälle.