Debattartikel: "Vi uppmanar till omtag - rädda språkförskolorna"

2021-06-08

Tidigt specialanpassat stöd till förskolebarn med språkstörning/DLD innebär stora fördelar för utvecklingen. Ändå drar flera kommuner in de tilläggsbelopp som finansierar språkförskolornas verksamhet. Detta är kortsiktigt tänkt och kommer att kosta kommunerna i långa loppet. Det skriver forskare, Svenska logopedförbundet, Afasiförbundet och DHB i Altinget.

Enligt internationella studier har 7?8 procent av alla barn språkstörning/DLD, och 2?3 procent så stora språkliga svårigheter att språkstörningen klassas som grav. Språkstörning/DLD är ett livslångt tillstånd med långtgående konsekvenser. På individnivå påverkar språkstörning skolgång och arbetsliv negativt. Det innebär även en ökad risk för sociala, emotionella och beteenderelaterade svårigheter.

Tidiga insatser för barn med språkstörning kan minska behovet av senare insatser. Sena insatser är i sin tur ofta både mer kostsamma och mindre effektiva.

Det finns i dag 34 språkförskolor på 26 orter i landet. Flera kommuner har beslutat att dra in de tilläggsbelopp som gör att språkförskolorna kan finansiera det särskilda stöd och den kompetens som byggts upp kring förskolebarn med grav språkstörning/DLD. Etablerade språkförskolor i exempelvis Järfälla, Huddinge och Solna står nu under hotet av att stängas.
(Altinget)