Barnen som aldrig lämnats bort

2021-05-27

Små barn som nästan aldrig träffat andra vuxna än föräldrarna och aldrig varit någon annanstans än hemma - det är en konsekvens av pandemin som förskolan konfronteras med när det är dags för inskolning, och som specialpedagoger knutna till förskolan börjat uppmärksamma.

Inskolning på förskolan är en stor förändring i en liten människas liv. Många klarar det utan problem, andra behöver mer stöttning. Så har det alltid varit. Men pandemin har vänt på förutsättningarna.

Normalt har barn och vårdnadshavare ofta umgåtts med andra via bvc- och föräldragrupper, släkt och vänner, öppna förskolan och andra mötesplatser, innan det är dags att börja på förskola. Många av de små har erfarenhet av barnvakter eller mor- och farföräldrar. Men för de senaste årskullarna har den första tiden i livet sett helt annorlunda ut.

Mötet med förskolan kan nu bli chockartat för barn som inte lämnats bort tidigare och kanske heller inte varit inomhus i andra miljöer än hemma. Samtidigt kan det vara svårt för föräldrarna som för första gången ska ge förtroende till andra vuxna att ta hand om deras barn.

- Det är många faktorer som spelar in, i och med pandemin kan till ­exempel ovanligt många i personalgruppen vara sjukskrivna eller vabba, säger specialpedagogen Annelie Karlsson, för många känd som "Funkkonsulten".