Elever med ofullständiga betyg får betalt för att studera

2021-05-25

Elever som riskerar att gå ut med ofullständiga betyg kan få lön för att gå lovskola i flera kommuner i Skåne.

I Landskrona erbjuds 200 platser, undervisningen pågår i tre veckor och eleverna ska få drygt 70 kronor i timmen - motsvarande ett kommunalt sommarjobb.

- Man skulle kunna ifrågasätta om det är förenligt med den kommunala likställighetsprincipen som kräver att alla kommunmedlemmar ska behandlas lika, säger Lotta Lerwall, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

(Sveriges Radio Skåne)