Gemensamt remissvar från FSO och IV - Idéburen välfärd

Bransch- och intressorganisationerna FSO och IV - Idéburen välfärd har lämnat ett gemensamt remissvar till regeringens betänkande om "Idéburna aktörer i välfärden, SOU 2019:56".