Samlad information för fria förskolor om coronavirus

Med anledning av coronavirus-pandemin har branschorganisationen FSO samlat aktuell information från FSO på denna sida. I normalfallet hade denna information varit förbehållen FSO:s medlemmar, men FSO vill i nuvarande extrema läge underlätta för samtliga fristående skol- och förskolehuvudmän att ta del av informationen.