Inbjudan att delta i rådslag om framtidens idéburna välfärd

Idéburen välfärd är ett stort begrepp som omfattar både vård, omsorg och utbildning. Trots att det handlar om så vitt skilda saker som sjukvård, härbärgen och föräldrakooperativa förskolor förenas vi i vår värdegrund där vi sätter människan och verksamheten före vinstutdelning.

Den idéburna sektorn står inför avgörande utmaningar som krympande ekonomi och detaljstyrning. Vi måste därför gemensamt arbeta för att vi ska kunna fortsätta vår viktiga verksamhet. En gemensam organisation som är öppen för alla idéburna aktörer oavsett verksamhetsform eller arbetsgivartillhörighet ger oss möjlighet att

- stödja genom rådgivning,
- ha gemensam kompetensutveckling,
- bistå vid upphandlingar eller bidragsfrågor och
- visa på behovet av en särskild lagstiftning för vår sektor.

För att samla hela sektorn och skapa en gemensam röst inbjuds du och din organisation att delta i rådslag runt om i Sverige. Vi vill veta vad som är viktigast för dig. Vi vill samtal med dig kring idéburen välfärd.

Information om rådslagen

Alla lokaler är inte bokade. Information kommer att finnas på www.iv.nu (under uppbyggnad), www.fso.se och www.arbetsgivaralliansen.se

Rådslagen äger rum enligt nedan

Malmö 20 januari
Göteborg 22 januari FSO/World Trade Center, Göteborg
Flen 27 januari Tea-lokalen, Storgatan 4, Flen

Växjö 3 februari Vattentorget 1, Växjö
Hallsberg/Örebro? 4 februari
Karlskoga 5 februari Godtemplarg. 4, Degerfors
Falun 10 februari Gamla Elverket, Ölandsg. 8 Falun
Stockholm N 17 februari
Stockholm S 18 februari Klara Södra Kyrkog. 20, Stockholm
Gotland 20 februari
Sandviken 24 februari Seegatan 8, Sandviken
Umeå 25 februari Ordenshuset, Skolg. 48, Umeå
Sundsvall 26 februari

Norrbotten/Arlanda 2 mars

Återkopplingsmöten
Malmö 23 mars
Göteborg 26 mars
Stockholm 30 mars

Rådslagen äger rum kl 18.00-20:30
18:00 Välkommen och presentation
18:15 Hur ser det ekonomiska läget ut inom kommunerna? Vilka besparingar är att vänta kommande år?
18:45 Frågor med anledning av ekonomi
19:00 Kaffe och smörgås
19:20 Rådslag
20:00 Kort bensträckare
20:10 Sammanfattning och frågor
20:30 ca Slut

Anmälan till rådslagen sker via radslag@iv.nu
Ange: Plats, antal personer, namn, organisation och eventuellt behov av specialkost.