Nyheter

 • 2022-05-16
  Teckenspråk gynnar alla barns språkutveckling

  Hur främjar vi språkutvecklingen för både de barn som är hörande och de som är döva, utan att använda olika metoder? Hur kan vi få alla barn delaktiga när talad svenska är det dominerande språket? Hur

 • 2022-05-16
  Hög frånvaro under pandemin har påverkat förskolan negativt

  Pandemin har resulterat i en omfattande frånvaro hos både barn och personal i förskolan. Detta har på många håll påverkat utbildningens kvalitet på ett negativt sätt. Samtidigt har pandemin bidragit t

 • 2022-05-11
  Mattelekar riskerar att ge ytliga kunskaper

  Blivande lärare behöver träna mer på att urskilja barns kunskaper i matematik. När barn i förskolan och elever i mellanstadiet leker eller pratar om matematik är risken stor att de bara lär sig ytligt

 • 2022-05-09
  Barn och personal i förskola - hösten 2021

  Skolverket har sammanfattat statistiken över barn och personal i förskolan hösten 2021.

 • 2022-05-06
  30.000 förskollärare saknas

  Mer än 30.000 behöriga förskollärare saknas för att Sverige ska nå målet att minst 70 procent av personalkategorin ska ha förskollärarexamen. Det visar ny statistik från Skolverket enligt TT.

 • 2022-05-06
  Projekt "Förskola för framtiden" har startat

  IV - Idéburen Välfärd har för avsikt att hitta extern finansiering för att kunna erbjuda kostnadsfria utbildningar föreningens medlemmar. Kurserna kommer att vända sig till huvudman, skolchefer, rekto

 • 2022-05-05
  Vi måste våga tala tydligt!

  Den idéburna välfärden måste bli duktigare på att tala om vad vi är bra på. Blygsamhet är en dygd som vi inte ska ha! Det skriver IV:s generalsekreterare Mimmi von Troil i ett blogginlägg.

 • 2022-05-02
  "Regeringen hanterar förskolan styvmoderligt"

  Satsa rejält på fler alternativa vägar till förskollärarexamen, till exempel genom arbetsintegrerade utbildningar och validering, kräver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, i en debattartikel i tid

 • 2022-04-26
  Blogg: Vinster till välfärden - ett vägval

  Frågan om vinstutdelning i välfärden har länge bubblat i den politiska debatten. Saken har bland annat belysts av Ilmar Reepalu i utredningen "Ordning och reda i välfärden". Socialdemokraterna, Vänste

 • 2022-04-22
  Webbinarium: Små barn som upplevt krig och konflikter: Vilket stöd behövs?

  Små barn som har varit med om ett krig eller en konflikt bär ofta med sig svåra minnen som kan påverka deras mående och utveckling. Barnen kan själva ha varit utsatta för våld eller bevittnat familjem