Nyheter

 • Så ska den idéburna sektorn växa i välfärden

  Helene Mellström, vd på Bräcke Diakoni, vill att den idéburna sektorn i välfärden ska öka. Men det, menar hon, innebär utmaningar på en marknad där ofta privata vinstdrivande företagen plockar hem anb

 • Regeringen skapar välfärdskommission

  Välfärdskommissionen ska enligt regeringsuppdraget systematiskt identifiera och analysera konkreta åtgärder som kan stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i

 • Regeringens utredning om idéburen välfärd

  Regeringen beslutade den 7 juni 2018 att uppdra åt en särskild utredare att ta fram ett förslag på en tydlig definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera och avgränsa dessa från

 • Inbjudan att delta i rådslag om framtidens idéburna välfärd

  Idéburen välfärd är ett stort begrepp som omfattar både vård, omsorg och utbildning. Trots att det handlar om så vitt skilda saker som sjukvård, härbärgen och föräldrakooperativa förskolor förenas vi