Nyheter

 • 2021-04-12
  Värmdöförskolor blir lekcertifierade

  Fyra förskolor i Värmdö är bland de första i landet att bli "lekcertifierade". Det handlar om att på ett djupare plan förstå lekens betydelse för läroplansmålen.

 • 2021-04-12
  Manifestation i hela Sverige för barns röster

  Den 16 april är det VÄRLDSRÖSTDAGEN - dagen då rösten ska uppmärksammas över hela världen. Samma dag gör barn på förskolor runt om i landet sina röster hörda genom en manifestation. Gemensamt sjunger

 • 2021-04-09
  Koll på verksamheten under pandemin

  Skolverket har tagit fram ett samlat stöd för dig som är skolchef eller rektor för att du ska kunna följa upp pandemins påverkan på skolverksamheten. Skolverket har valt ut områden som grundar sig på

 • 2021-04-08
  Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2020/21

  Skolverket har publicerat statistik om pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2020/21.

 • 2021-04-08
  Forskare: Luftkvaliteten bör mätas på trafiknära förskolor

  Det borde ställas krav på kommuner att börja mäta luftkvalitén på vissa förskolegårdar, enligt forskare som upptäckt hälsoskadliga nivåer av luftföroreningar på förskolor i trafikutsatta miljöer. Bar

 • 2021-04-07
  Specialistbarnskötarutbildningar på Yrgo

  Vill du utvecklas i din roll som barnskötare? Med specialistkunskaper inom lärmiljöer kan du arbeta mer systematiskt och medvetet med barngruppens utveckling och lärande och ge stöd till barn i behov

 • 2021-04-07
  Fortsatt stort behov av apl-platser inom förskolan

  Det finns ett fortsatt stort behov av apl-platser åt elever som läser till barnskötare inom det gymnasiala yrkesprogrammet Barn- och fritid. Göteborgsregionen/praktikplatsen.se har ett uppdrag att sam

 • 2021-03-30
  Kraftig ökning av covid-19 i Västra Götaland

  Allt fler i Västra Götaland blir så svårt sjuka i covid-19 att de behöver läggas in på sjukhus. Samtidigt har smittspridningen ökat ytterligare. "Om utvecklingen följer samma mönster som tidigare unde

 • 2021-03-29
  6 av 10 lärare får inte den fortbildning de behöver

  Svenska lärare får inte den fortbildning som de behöver och som de har rätt till enligt avtal mellan fack och arbetsgivare. De deltar dessutom i kompetensutveckling i betydligt mindre utsträckning än

 • 2021-03-29
  Farlig luft vid många av Sveriges förskolor

  Små barn är extra känsliga för luftföroreningar. Trots det saknas riktlinjer för övervakning av luftkvaliteten vid Sveriges förskolor - och en ny studie visar att kommunerna oftast inte vet hur höga h