Medlemsansökan

Välkommen att söka medlemskap i IV - Idéburen Välfärd. För att vi skall kunna registrera dig behöver du fylla i detta formulär och skicka in det till oss.

Medlemsavgift 2023: 330 kr (oförändrat).
Serviceavgift 2023, förskolor och pedagogisk omsorg: 180 kronor plus moms per inskrivet barn i verksamheten. 
Serviceavgift 2023, övriga medlemmar: 0,24 procent av årslönesumman* för föregående kalenderår, plus moms (oförändrat).

Medlemskap gäller per kalenderår. Fakturering av medlems-/serviceavgifter sker i augusti för kommande verksamhetsår. Av miljöskäl skickas faktura inte per post utan via e-post. För pappersfaktura debiterar vi en kostnad av 25 kronor/faktura.

Om verksamheten drivs som en ideell eller ekonomisk förening eller stiftelse kommer en fullständigt ifylld ansökan att beviljas omgående. Om ditt företag/din organisation drivs som aktiebolag kommer en enskild prövning att ske och vi kommer inom kort att kontakta angiven kontaktperson.

En fullständigt ifylld ansökan underlättar och påskyndar handläggningen av din ansökan.

* Årslönesumma
Det sammanlagda bruttolönebeloppet exklusive sociala avgifter som betalades ut till alla anställda under föregående år. Årslönesumman ska även innehålla all skattepliktig ersättning. För nystartade verksamheter används den budgeterade lönesumman som underlag. Kostnaden för kollektivavtalade pensioner och försäkringar tillkommer.

Obs! Båda nedanstående rutor måste kryssas i för att din medlemsansökan ska kunna behandlas.

Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och om dina rättigheter i IV:s integritetspolicy här.

Du kan läsa mer om våra stadgar här.