IV-familjen

Bli medlem i IV - Idéburen Välfärd, Sveriges bransch- och intresseorganisation för idéburna företag och organisationer inom vård, omsorg och utbildning!

Föregångaren FSO startade 1995 som en samverkansorganisation för 17 fria förskolor i Göteborg. Då som nu handlade det mest om ersättningsnivåer och lokalkostnader. Numera är FSO en del av i IV - Idéburen Välfärd med medlemmar från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Varmt välkommen med din ansökan om medlemskap i IV - Idéburen Välfärd. Medlemsavgiften för förskolor och pedagogisk omsorg för 2022 är 300 kronor, samt en avdragsgill serviceavgift om 170 kronor plus moms per inskrivet barn i verksamheten. Medlems- och serviceavgiften beslutas årligen av medlemmarna vid årsmötet.

För övriga medlemmar i IV är medlemsavgiften 0,24 procent av årslönesumman för föregående kalenderår, plus moms.

Medlemskap gäller per kalenderår. Fakturering av medlems-/serviceavgifter sker i augusti för kommande verksamhetsår.

Varmt välkommen som medlem i Sveriges bransch- och intresseorganisation för idéburna företag och organisationer inom vård, omsorg och utbildning.

För IV:s styrelse och kansli
Mimmi von Troil, generalsekreterare

Medlemsförmåner

Som medlem i IV-familjen har du många förmåner:

- Centralt slutna ramavtal inom områden som företagshälsovård, skadeskydd, arbetsmiljö, material, möbler, försäkringar mm *
- Tillgång till ett stort nätverk av IV:s idéburna medlemmar
- Tillgång till speciella medlemssidor på IV:s hemsida
- Subventionerade utbildningar anpassade för din verksamhet
- Snabb tillgång till information om politiska beslut som påverkar de idéburna verksamheterna
- Tillgång till rådgivning - frågor om befattningsbeskrivningar, styrelseansvar, verksamhet och stadgar är några områden. Som IV-medlem får din verksamhet rabatterade priser för rådgivning och utbildning.
- Jourtelefon för akuta ärenden
- Nätverk för rektorer och huvudmän.
- Nyhetsbrevet IV-Nytt varannan fredag.

*Du får tillgång till de förmångliga avtalen genom att logga in i medlemsportalen.

Klicka här för medlemsansökan!


© Copyright IV - Idéburen Välfärd