Läger och cuper sommaren 2021

Läger och cuper sommaren 2021

Barn och ungdomar har drabbats hårt av restriktionerna under pandemin. Genom lägerverksamhet kan både den fysiska och psykiska hälsan främjas. Folkhälsomyndigheten har vägt samman hälsoeffekterna och ger nu klartecken för att öppna upp lägerverksamheter och cuper för barn och unga i mindre skala från den 1 juni. Under maj månad kvarstår det allmänna rådet att läger och cuper inte bör genomföras.

Lägerverksamheter och fysisk aktivitet bidrar till att främja barn och ungas hälsa. Det är viktigt att alla barn kan få en möjlighet till meningsfulla aktiviteter under sommarlovet. Barn och unga kan smittas av covid-19, men blir sällan allvarligt sjuka. Folkhälsomyndigheten har beslutat nya allmänna råd som börjar gälla från den 1 juni. Det innebär att mindre läger och cuper kan genomföras.

Sedan förra året finns både anpassningar och rutiner utarbetade av landets lägeranordnare för att minska risken för smittspridning. Många organisationer har också vidareutvecklat och förfinat dessa rutiner inför sommaren.
Läger och mindre cuper kan genomföras, men det är fortsatt viktigt att minska risken för smittspridning. Läger och cuper bör därför genomföras med mindre grupper som inte blandas. Det är också viktigt att ha rutiner för att hantera eventuell smittspridning och för hur deltagare ska kunna åka hem om någon deltagare får sjukdomssymtom.

Vissa arrangemang regleras av begränsningsförordningen. Här hittar du samlad information om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anledning av pågående pandemi. Regeringen har beslutat om ändringar i den så kallade begränsningsförordningen. Beslutet träder i kraft 1 juni och innebär bland annat nya deltagarbegränsningar för vissa idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter.

Utgångspunkter för läger och cuper

I kort innebär de nya allmänna råden att Folkhälsomyndigheten inte längre avråder helt från att ordna eller delta i lägerverksamhet från den 1 juni. För att dessa ska kunna genomföras på ett smittsäkert sätt kan informationen som följer nedan vara en utgångspunkt.

Läger kan anordnas både inomhus och utomhus. Det finns inga restriktioner i längden på läger eller cuper. Det är möjligt att åka till en annan region och delta med andra barn och unga än de från samma klass eller lag. Det är bra om läger och cuper riskbedöms utifrån nedan förebyggande åtgärder och planeras för att minska riskerna för smittspridning. Det är också viktigt att inte dela utrustning, mat eller vatten med varandra och vara observant på sjukdomssymtom.

Utgångspunkten är att anpassa aktiviteterna utifrån verksamhetens förutsättningar, till exempel om den är inomhus eller utomhus, lokalernas storlek, deltagare.

Förebyggande åtgärder

Lägerverksamheter kan genom att följa de allmänt förebyggande åtgärderna minska riskerna för spridning av covid-19:

• Planera för att bedriva verksamhet i grupper med begränsat antal personer exempelvis klass, lag, kollogård, konfirmandgrupp eller liknande och att dessa, så långt som möjligt, inte blandas med varandra under lägret. Detta gäller även resor till och från lägret.

• Undvik större samlingar av lägerdeltagare eller ledare. Det kan gälla i matsalen, entréer, samlingsrum och andra gemensamma utrymmen.

• Arrangera övernattning med få personer i samma rum, undvik stora sovsalar.

• Ta fram rutiner för hantering av deltagare eller ledare med sjukdomssymtom och rutiner för hemresa så snart som möjligt. Informera om vikten av uppmärksamhet på symtom.

• Avstå aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel biokväll, öppet hus, föräldrabesök, stora tävlingar eller föreställningar.

• Förlägg så mycket som möjligt av lägerverksamheten utomhus.

• Undvik aktiviteter som inkluderar närkontakt mellan flera deltagare än den avgränsade gruppen, exempelvis avslutningsdisco för hela lägret.

• Öka avståndet mellan sittplatser i matsal och andra utrymmen om det är möjligt.

• Undvik att vistas flera samtidigt i små, trånga utrymmen med bristfällig ventilation.

• Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.

• Placera ut handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsalar.

• Tänk på att dessa åtgärder även gäller ledare som inte heller bör blandas mellan grupper och aktiviteter.

Utgångspunkten för de nya allmänna råden är Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning. Skulle läget i smittspridningen förändras behöver lägerverksamheterna vara beredda på att planera om.

Skriv ut denna sida som pdf

Publicerat 25 maj 2021