Rekommendation kring kränkande behandling

IV rekommenderar att huvudmannen tar fram rutiner för arbete mot kränkande behandling enligt Skollagens 6 kapitel. Vidare rekommenderar IV att huvudmannen formellt delegerar arbetet med utredning kring kränkningar till rektor.Reviderat 2019-08-28


© Copyright IV - Idéburen Välfärd