Kontakt

Kenth Nauclér

Ordförande IV
(föreslagen)
kenth.naucler@iv.nu

Mimmi von Troil

Generalsekreterare IV
(föreslagen)
mimmi.vontroil@iv.nu

Christopher Buchholz

Informationsansvarig IV
christopher.buchholz@iv.nu