Tvåstegskurs i kommunikation och svåra samtal

IV har ett samarbete med Charlotta Hughes, som är certifierad samtalscoach med specialistkunskap i ledarskap, kommunikation och svåra samtal.

Nu lanserar vi tillsammans med Charlotta en utbildningsserie kring mjuka färdigheter.
Serien består av tre delar:
-Kommunikation och svåra samtal
-Självledarskap och välmående
-Samarbete, arbetsglädje och motivation
Alla delar görs i två steg: En halvdag digitalt som följs upp av en fysisk heldag i konferenssal.

Vi har nu nöjet att erbjuda den första delen till hösten.
En kurs med fokus på hanteringen av svåra samtal för rektorer och pedagoger i förskola och skola t.ex. i möten med kollegor, vårdnadshavare, huvudman eller kommun. Syftet är att öka sin egen säkerhet i samtalen och att utveckla ett mer effektivt tillvägagångssätt. Kursen lägger också vikt vid hur man ger andra konstruktiv och effektiv återkoppling eftersom det kan vara avgörande för att förändra kommunikationsklimatet på förskolan.

Kursen erbjuds exklusivt för den vars verksamhet är medlem i IV, Arbetsgivaralliansen eller Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som arbetar i idéburen verksamhet som förskola, pedagogisk omsorg, skola eller vård/omsorg.

Mål:
Kursen syftar till att att utveckla samtalen med ett mer effektivt tillvägagångssätt genom insikter och övningar. Kursen fokuserar även på att ge effektiv feedback, vilket kan vara avgörande för den förändring och utveckling som söks.

Genomförande:
Kursen genomförs digitalt, via Zoom med kamera på för bästa kunskapsinlärning, samt fysiskt i konferenssal.

Plats för fysisk heldag: 
Göteborg

Digital halvdag:
Dag: 4 oktober 2022
Tid: kl 09:00-12:00

Fysisk heldag:
Dag:15 november 2022
Tid: kl 09:00-17:00
Dagen inkluderar fika och lunch.

Observera! Kursen genomförs vid lägst 15 anmälda. Deltagarantalet är begränsat till 35 personer.

Sista anmälningsdatum för deltagande är den 6 september.

Efter genomförd kurs erhåller deltagarna kursintyg.

Innehåll:
Kursen varvar föreläsningar med gruppdiskussioner, övningar och individuella reflektioner.
• Grunder i kommunikation - Vikten av din nonverbala kommunikation, till exempel kroppsspråket och rösten.
• Samtalsverktyg inklusive vikten av att lyssna och ställa frågor - 8 steg som hjälper svåra samtal.
• Hantera konflikter. Övning: Olika typer av svåra situationer; Självinsikt - vad utmanar mig och vad vill jag uppnå i min kommunikation.
• Undvika fallgroparna i att ge effektiv feedback; Insikter i hur feedback upplevs av mottagaren; Övning i att ge feedback.

Det här är Charlotta Hughes (pdf)

Pris: 2.895 kronor plus moms per person – endast för medlemmar i IV, Arbetsgivaralliansen och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

För information och anmälan, maila till utbildning@iv.nu 

Uppge följande i anmälan:
- Organisationens/företagets namn
- Om ni är medlemmar i IV – Idéburen Välfärd, Arbetsgivaralliansen eller Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
- För- och efternamn på deltagare
- Unik e-postadress för varje deltagare

Efter att anmälan till kursen har registrerats skickas Zoom-länken till den e-postadress ni har uppgett i anmälan.

Observera att anmälan är bindande.

Betalningsvillkor

Så här behandlar IV dina personuppgifter.© Copyright IV - Idéburen Välfärd