Kartläggning av samhällsviktiga yrken

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har tagit fram riktlinjer som rör samhällsviktiga funktioner och yrken. Det är viktigt att förskolorna har genomfört en kartläggning bland sina vårdnadshavare så att man har en klar bild av vilka barn som ska erbjudas omsorg i händelse av att förskolorna tvingas stänga. Familjer där bägge vårdnadshavarna har samhällsviktiga yrken kan komma att prioriteras för plats inom förskolan.

Av MSB särskilt utpekade samhällsviktiga sektorer
- energiförsörjning,
- finansiella tjänster,
- handel och industri,
- hälso- och sjukvård samt omsorg,
- information och kommunikation,
- kommunalteknisk försörjning,
- livsmedel,
- militärt försvar,
- offentlig förvaltning,
- skydd och säkerhet,
- socialförsäkringar,
- transporter.

Vilka enskilda personer i dessa sektorer som ska betraktas arbeta med samhällsviktig verksamhet, och som även fortsatt ska erbjudas barnomsorg, kommer sannolikt att bli upp till arbetsgivarna att besluta.© Copyright IV - Idéburen Välfärd