IV:s rekommendationer för att begränsa smittspridning i verksamheten

Sidan uppdaterad 10 februari 2022

Även om regeringen har beslutat häva flertalet restriktioner gäller fortfarande följande:

                                               OM DU ÄR SJUK STANNAR DU HEMMA

Folkhälsomyndigheten bedömer att smittspridningen kommer att vara på en hög nivå en tid till och det finns därför risk för fortsatt hög frånvaro i förskola och skola. Vad gäller IV:s rekommendationer vill vi understryka att förutsättningen för framgång är en nära och förtroendefull dialog med vårdnadshavare.


Begränsa smittspridning

- Tvätta händerna, använd handsprit, hosta/nys i armvecket, håll avstånd, vädra ofta. 

- För barn och vuxna gäller: Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även om man är vaccinerad eller tidigare har haft covid-19. Det gäller också om man har tagit ett självtest som är negativt. 

- Anställda som har covid-19 som har bekräftats med ett PCR- eller antigentest test i vårdens regi får förhållningsregler om att stanna hemma. Hur länge man behöver stanna hemma kan variera, men det är alltid minst fem dagar. Anställda som har covid-19-smitta hemma ska inte arbeta i förskolan, fritidshemmet eller pedagogiska omsorgen.

- Barn ska så långt det är möjligt lämnas och hämtas utomhus. Endast en familjemedlem (med undantag för yngre syskon) följer med barnet till förskolan.

- Vid hämtning/lämning inomhus, begränsas antalet vårdnadshavare i hallen. 

- Om ett barn blir sjukt på förskolan ska barnet isoleras från den övriga barngruppen i avvaktan på att vårdnadshavare hämtar barnet. Personal i riskgrupp ska inte ta hand om barn som uppvisar symtom på covid-19-smitta.

- Personal som tar hand om barn med misstänkt covid-19-smitta ska i avvaktan på att barnet hämtas använda personlig skyddsutrustning som munskydd och/eller visir. 

- Skyddsutrustning (t ex handskar, munskydd, visir) ska användas i situationer som så kräver. 

- Barn kan återgå till förskolan, fritidshemmet eller pedagogiska omsorgen när de har varit feberfria ett dygn och
känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom. I de allra flesta fall innebär det att de behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka. Notera att barnet behöver ha ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att orka med en hel dag i verksamheten. 

- Arbetsgivaren är fortsatt skyldig att göra en riskbedömning av arbetsförhållandena och smittorisker på förskolan. Om en anställd exponeras för covid-19 ska arbetsgivaren dokumentera och anmäla händelsen till Arbetsmiljöverket. Kontakta smittskyddet i din region för aktuella förhållningsregler när det gäller karantän och övriga restriktioner.

- Förskoleverksamhet och skolor har ingen skyldighet att anpassa sin verksamhet till personal och anhöriga som är ovaccinerade.

- Den dagliga verksamheten ska i möjligaste mån bedrivas utomhus. 

Skyddsutrustning

IV rekommenderar att samtliga förskolor säkerställer att man i förskolan har tillgång till personlig skyddsutrustning, det vill säga munskydd, visir och handskar. Det är också viktigt att tillgången på tvål och handsprit är säkerställd.
© Copyright IV - Idéburen Välfärd