Rekommendation om information till vårdnadshavare

Förskolans uppdrag är att barn ska inhämta kunskaper och värden samt i övrigt erbjudas en god omsorg. Det är därför viktigt för förskolans personal och vårdnadshavarna att ha en trygg och förtroendefull relation eftersom ni ju ska samverka för barnets bästa. Ett led i detta är att förskolans personal är tydlig med vilka skyldigheter som åligger förskolan. Dessa skyldigheter regleras i flera olika lagar

IV rekommenderar att vårdnadshavarna vid inskrivning/inskolning ges en tydlig information kring hur förskolan arbetar i enlighet med gällande lagstiftning, förordningar och läroplan.
Reviderat 2019-01-22


© Copyright IV - Idéburen Välfärd