Information och inbjudan till samtal om IV

Idéburen välfärd är ett stort begrepp som omfattar både vård, omsorg och utbildning. Trots att det handlar om vitt skilda verksamhetsområden förenas vi i vår värdegrund där vi sätter människan och verksamheten före vinstutdelning.

Den idéburna sektorn står inför avgörande utmaningar som krympande ekonomi och detaljstyrning. Vi måste därför gemensamt arbeta för att vi ska kunna fortsätta vår viktiga verksamhet. En gemensam organisation som är öppen för alla idéburna aktörer oavsett verksamhetsform eller arbetsgivartillhörighet ger oss möjlighet att

- stödja genom rådgivning,
- ha gemensam kompetensutveckling,
- bistå vid upphandlingar eller bidragsfrågor och
- visa på behovet av en särskild lagstiftning för vår sektor.

FSO, nationell branschorganisation för fristående förskolor, skolor, fritidshem och pedagogisk omsorg, har tagit initiativ till att samla idéburna organisationer och företag inom sektorerna vård, omsorg och utbildning i en gemensam bransch- och intresseorganisation. Med Arbetsgivaralliansen som garant under uppstartsfasen har organisationen IV – Idéburen välfärd skapats för att samla hela den idéburna sektorn.

Därför inbjuds du och din organisation att delta i samtal runt om i Sverige. Vi vill veta vad som är viktigast för dig. Vi vill höra om dina behov och synpunkter. Vi vill helt enkelt samtala med dig kring idéburen välfärd.

Kenth Nauclér
Ordförande
(föreslagen)
kenth.naucler@iv.nu

Mimmi von Troil
Generalsekreterare
(föreslagen)
mimmi.vontroil@iv.nu

Klicka här för information om samtalen


© IV - Idéburen välfärd