iv-bildspel(1)iv-bildspeliv-bildspel(2)iv-bildspel(3)iv-bildspel(4)iv-bildspel(5)

IV vill...

Bistå sina medlemmar med stöd och kvalificerad rådgivning i verksamhetsfrågor inom de tre verksamhetsområdena vård, omsorg och utbildning.

IV vill...

Samla idéburna organisationer och företag inom vård-, omsorgs- och utbildningssektorerna och ska vara en röst för den delen av civilsamhället och tydliggöra och föra fram dess behov, önskemål och krav.

IV vill...

Att en särskild lagstiftning införs för idéburna organisationer och företag med särskilda skatteregler som innebär att dessa undantas från skatt på vinst som återinförs i verksamheten.

IV vill...

Att jämbördiga villkor ska råda mellan idéburen och offentligt driven verksamhet.

IV vill...

Att förutsättningarna för idéburen verksamhet särskilt ska beaktas vid upphandling.

IV vill...

Att långsiktighet ska spegla relationerna mellan idéburen och offentlig verksamhet.

IV - Idéburen Välfärd

IV - Idéburen Välfärd är en nationell bransch- och intresseorganisation som samlar idéburna organisationer och företag inom vård, omsorg och utbildning.

IV värnar den idéburna tanken som värdegrund. Genom rådgivning och stöd ger vi våra medlemmar de bästa förutsättningarna att bedriva sin samhällsviktiga verksamhet. 

IV anser att eventuella vinster som våra medlemmar gör inte ska delas ut. Vinsterna ska gå tillbaka till verksamheterna som återinvesteringar.

Restriktioner på grund av covid-19

På grund av Folkhälsomyndighetens restriktioner med anledning av covid-19-pandemin gäller följande för IV tills vidare:

- All IV:s kursverksamhet är digital eller skjuts framåt i tiden. IV erbjuder alltså inga utbildningar eller kurser på plats i förskolan eller i kurslokal. Detta beslut gäller tills vidare, men kan förändras beroende på nya direktiv från FHM.

- Alla möten med IV:s rådgivare och andra IV-anställda sker via digital videokonferens eller på telefon. Även detta beslut gäller tills vidare, men kan förändras beroende på nya direktiv från FHM.
© Copyright IV - Idéburen Välfärd

Ny kurs

Kommunikation och svåra samtal - 24 september!

Kursen är centrerad runt hanteringen av svåra samtal med till exempel kollegor, föräldrar, styrelsen eller kommunen.
Klicka här för att läsa mer.

Information om covid-19

Klicka här för all information från IV om covid-19.

Kurser i arbetsmiljö och arbetsrätt

IV:s samarbetspartner Arbetsgivaralliansen erbjuder IV:s medlemmar två unika heldagskurser i arbetsmiljö respektive arbetsrätt.

Läs mer här.

IV:s remissvar om språkutveckling i förskolan

IV har i dag lämnat in sitt svar på regeringens remiss SOU2020:67 Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska.
IV välkomnar förslaget som innebär att barns språkutveckling prioriteras, men menar att förslaget saknar flera viktiga beståndsdelar, som till exempel barnens rätt att få synas, barnens rätt att komma till en lugn verksamhet där fokus ligger på utbildning och undervisning samt barnens rätt att känna sig trygga.

Läs hela remissvaret här

Uppskjuten start för rektorsutbildningen

IV har på grund av covid-19-pandemin beslutat att skjuta fram starten för Befattningsutbildningen för rektorer i förskolan, som skulle ha startat i januari 2021 i Stockholm.

Ny start för utbildningen blir i stället 27 januari 2022 i Göteborg.

Läs mer här!

IV-Bloggen

Aktuella åsikter och information om idéburen välfärd.

Klicka här!