Information om coronaviruset/covid-19

Sidan uppdaterad 27 oktober 2021

Även om Sverige har en hög vaccinationstakt ökar åter smittspridningen av covid-19 i samhället. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt för att begränsa smittan. Det är fortsatt angeläget att huvudmannen bedriver ett aktivt arbete för att förhindra smittspridning i verksamheten och därmed kunna fortsätta att hålla öppet. Observera att de förändrade rekommendationerna som gäller från den 1 november 2021 endast avser förskolebarn, fullvaccinerade och den som haft covid-19 de senaste sex månaderna. För alla som inte är fullvaccinerade och äldre än sex år gäller, förutom att man stannar hemma om man är sjuk, att man bör testa sig för covid-19.  För den som testar positivt för covid-19 kvarstår de tidigare rekommendationerna.

IV har därför sett över och kompletterat våra rekommendationer. Du hittar dem i spalten till vänster. 

Med anledning av coronapandemin har vi samlat aktuell information från IV - Idéburen Välfärd och andra organisationer och myndigheter på denna sida. I normalfallet hade denna information varit förbehållen IV:s medlemmar, men vi vill i nuvarande extrema läge underlätta för samtliga fristående skol- och förskolehuvudmän att ta del av informationen.

Coronapandemin har lett till att dagens vardag inte är lik den vi tidigare har varit vana vid.

Tillämpningen av myndigheternas och IV:s rekommendationer kan innebära inskränkningar/förändringar i den vardag som såväl barn och vårdnadshavare som personal är vana vid. Det är därför extra viktigt att ha en nära och konstruktiv dialog mellan vårdnadshavarna och verksamheten.

IV får många frågor kring våra rekommendationer gällande covid-19. Folkhälsomyndighetens rekommendationer är framtagna i syftet att BROMSA smittspridningen. IV:s rekommendationer handlar om att BEGRÄNSA smittspridningen.

Det handlar om flera delar: Barnens rätt till förskola är en av dem. När pedagoger skyddas från smitta kan förskolan hålla öppet för alla barn och slipper begränsa eller stänga verksamheten. Sjuka barn eller vuxna i förskolan innebär en högre risk för sjukskrivningar.

Det handlar också om ekonomi. Vissa kommuner erbjuder plats på kommunala förskolor när den ordinarie förskolan, på grund av personalbrist, tvingas stänga tillfälligt. Det innebär att barnen kan placeras ut på olika ställen. Det kan också innebära att bidraget för barnet under den tiden tillfaller den kommunala förskolan. Den fristående verksamheten kan alltså mista bidraget under denna period.

Arbetsmiljö är också en viktig del. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa. Det innebär att barn som lämnas till förskolan med sjukdomssymtom, eller har familjemedlemmar som är sjuka i covid-19, blir en ökad risk i arbetsmiljön.

Observera att det alltid är huvudmannen som beslutar om vilka rekommendationer som ska följas och vilka åtgärder som ska vidtas.


Aktuella länkar för mer information om coronaviruset och covid-19:

Krisinformation.se
Krisinformation.se - Särskild regionala rekommendationer
Folkhälsomyndigheten
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
1177 Vårdguiden
Skolverket
Rikshandboken barnhälsovård - utbrottshantering inom förskolan

Övriga externa länkar:

Nya skärpta nationella råd (krisinformation.se) 
Information angående frågor om smitta från barn i förskola och skola (Smittskydd Västra Götaland) 
Organisera förskolan under coronapandemin (Skolverket) 
Förebygg smittspridning i förskolan (Arbetsmiljöverket) 
Regler för förskolor och skolor som är öppna, stängda eller varit stängda under coronapandemin (Skolverket)
Frågor och svar om förskolan och coronaviruset (Härryda kommun) 
Frågor och svar om covid-19 (Folkhälsomyndigheten)
Nyhetsbrev till förskola (Hyfs och Barnhälsovården)
Coronaviruset och personuppgifter Integritetsskyddsmyndigheten IMY (fd Datainspektionen)
Skydda dig och andra från smittspridning (Folkhälsomyndigheten)
Informationsblad till verksamhetsutövare (MSB)
Stöd till verksamhetsutövare, är min verksamhet samhällsviktig? (MSB)
Kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi (SKR)
Bolagsverket - frågor och svar om årsstämma med anledning av coronaviruset
Skolverket om permittering
Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (MSB)
Krisinformation på andra språk/Emergency information in other languages
Åtgärder med anledning av covid-19 (Regeringen)
Hur ska du som arbetsgivare agera med anledning av coronaviruset? (Arbetsgivaralliansen)
Frågor och svar (Skolverket)
Information om coronavirus covid-19 (Folkhälsomyndigheten)
Så pratar du med barn om coronaviruset (krisinformation.se)

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig för att ge och få information om större olyckor och kriser. Hit kan du till exempel vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

© Copyright IV - Idéburen Välfärd