Rekommendation om brutet räkenskapsår

IV rekommenderar att fristående förskolor och pedagogisk omsorg tillämpar brutet räkenskapsår, 1 juli – 30 juni.

Grunden för en bra förskola är en hållbar ekonomi. Med hänvisning till att många kommuner fattar sena beslut om bidragsbeloppen till fristående huvudmän ger ett brutet räkenskapsår möjlighet till bättre planering och framförhållning i den fristående verksamhetens ekonomiska arbete. Vill man ändra till brutet räkenskapsår krävs en förändring av föreningens stadgar och därefter ska anmälan om brutet räkenskapsår göras till Skatteverket.


Reviderat 2019-01-22


© Copyright IV - Idéburen Välfärd