Branschrekommendationer

IV - Idéburen Välfärd har tagit fram ett antal rekommendationer för fria förskolor. Som branschföreträdare följer IV utvecklingen i förskolevärlden och uppdaterar rekommendationerna kontinuerligt.

Som namnet anger handlar det om rekommendationer. Dessa är inte är juridiskt bindande utan ska fungera vägledande som hjälp och stöd.

Du hittar IV:s branschrekommendationer under ämnesområdena i listan till vänster.

I de fall rekommendationerna hänvisar till särskilda blanketter eller checklistor kan IV:s medlemmar logga in via medlemsportalen.

© Copyright IV - Idéburen välfärd