Villkor vid bokning och betalning

Boknings- och betalningsvillkor för kurser, utbildningar och andra arrangemang som IV ansvarar för.

- Fakturering sker vid bokning, om inte annat anges/överenskommes.
(glöm inte att uppge fakturaadress vid bokning!)

- Betalningsvillkor är tjugo (20) dagar, om inte annan överenskommelse träffas.

- Fakturering sker till beställaren, eller annan part som överenskommes vid bokningen.

- Av miljöskäl skickas faktura inte per post utan per e-post. Fakturan skickas till den e-postadress som uppges av beställaren. För pappersfaktura debiterar vi en kostnad av 30 kronor/faktura.

- Fakturan ska vara betald innan kurs/utbildning/arrangemang genomförs om inte annat har överenskommits skriftligt med ansvarig rådgivare hos IV.

- Vid utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift samt lagstadgad dröjsmålsränta.

- IV lämnar självklart alltid en offert på begäran.

- Vid kurs, utbildning eller arrangemang med flera olika föreläsare där någon av föreläsarna får förhinder att medverka förbehåller sig IV rätten att ersätta denna föreläsare med en likvärdig föreläsare.

- Vid kurser, utbildningar eller andra arrangemang där IV står som arrangör förbehåller IV sig rätten att ställa in kurser eller flytta kurstillfälle vid för få anmälda eller vid oförutsedda händelser (force majeur)*.

- Avtal med dessa villkor anses vara ingånget och accepterat av kunden när bokningen har gjorts.

- Observera att anmälningar/bokningar är bindande.
______________________________________

* IV är befriat från påföljd för att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför IV:s kontroll (befriande omständighet), och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet ska anses krig, krigshandling, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, samt nytillkommen eller ändrad lagstiftning. Ifall ett arrangemang behöver ställas in på grund av detta tar IV inte ansvar för återbetalning eller annan ersättning. All eventuell återbetalning sker i sådana fall helt genom god vilja. Avtal med dessa villkor anses vara ingånget och accepterat av kunden när bokningen har gjorts.

Så här behandlar IV dina personuppgifter.




© Copyright IV - Idéburen Välfärd