Regeringens utredning om idéburen välfärd

Regeringen beslutade den 7 juni 2018 att uppdra åt en särskild utredare att ta fram ett förslag på en tydlig definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer i välfärdsverksamheter och andra närliggande offentligt finansierade eller subventionerade verksamheter. Samma dag utsågs jur. dr. Samuel Engblom till särskild utredare.

Utredaren och hans grupp har nu lämnat sitt betänkande till regeringen.

Läs hela betänkandet här.

© IV - Idéburen Välfärd