Kurs i ägar- och ledningsprövning - ekonomi

IV har inlett ett samarbete med PwC, som är marknadsledande inom revision, skatte- och affärsrådgivning. Samarbetet gäller en ekonomiutbildning för målgruppen fristående förskolors styrelseledamöter och ersättare. Den nya kursen möter de krav som finns från tillsynsmyndigheterna när det gäller ägar- och ledningsprövning av huvudmannen.

Kursen har fokus på grundläggande ekonomi och styrelsens ansvar för ekonomi och genomförs genom två utbildningsmoduler och ett webbinarium. Bland annat behandlas styrelsens ansvar utifrån exempelvis bokföringslagen, årsredovisningslagen, aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Kursen erbjuds exklusivt för den vars verksamhet är medlem i IV, Arbetsgivaralliansen och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är styrelseledamot, suppleant eller är föreslagen för sådana förtroendeuppdrag.

Mål
Kursen syftar till att deltagarna ska få de kunskaper som krävs för att förstå och ta sitt ansvar som styrelseledamöter när det gäller styrning och uppföljning av ekonomi.

Genomförande
Kursen erbjuds endast digitalt.

Varje kursplats är personlig. Som deltagare har du tillgång till kursen i ett år från det att du klickar på kurslänken.

Innehåll

Modul 1 - Förstå och tillämpa grundläggande ekonomi, 45 minuter
• Grundläggande förståelse av ekonomi
• Ekonomistyrning i en förskola utifrån resultat- och balansräkning

Modul 2 - Styrelsens ansvar för ekonomi mm, 45 minuter
• Ansvar för redovisning och rapportering
• Ansvar för skatter och betalningar
• Ansvar för den juridiska personen
• Budgetering och ekonomisk planering

Efter varje modul finns en avslutande quiz där man behöver få sju av åtta rätt för att bli "godkänd" i respektive modul.

Det finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. De frågor som har ett allmängiltigt intresse besvaras i ett "frågor och svar"-dokument som alla har tillgång till.

Efter genomförande av de två kursmodulerna hålls ett webbinarium på 45 minuter. Webbinariet möjliggör fördjupning och utveckling av det som har tagits upp på kursmodulerna och syftar till en bättre förståelse hos deltagarna. Utformningen av webbinariet utgår dels från PwC:s erfarenhet av vilka frågor som brukar vara relevanta att fördjupa, dels från de frågor som har lämnats av deltagarna under kursmodulerna. Webbinariet är inspelat, så att alla får samma information. Under webbinariet finns möjlighet att livechatta. De frågor som har ett allmängiltigt intresse läggs också till i "frågor och svar"-dokumentet som alla har tillgång till.

Pris:
1.250 kronor plus moms per person – endast för medlemmar i IV, Arbetsgivaralliansen och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

I priset ingår två kursmoduler samt ett webbinarium. Efter genomförd kurs (två moduler med "godkänt" på tillhörande quiz och ett webbinarium) utfärdar PwC ett intyg.

Kursen erbjuds löpande – du erhåller tillgång till länken när din faktura är registrerad som betald och IV har överlämnat dina kontaktuppgifter till PwC för genomförande av kursen.

För frågor och anmälan - maila till utbildning@iv.nu

Observera att anmälan är bindande.

Betalningsvillkor

Så behandlar IV dina personuppgifter



© Copyright IV -Idéburen Välfärd