Ägar- och ledningsprövning

- arbetsrätt och arbetsmiljörätt

EN UNIK MÖJLIGHET TILL KOSTNADSFRI KOMPETENSUTVECKLING!

Den 1 januari 2019 infördes krav på ägar- och ledningsprövning hos fristående aktörer inom vård, omsorg och utbildning. Det innebär att det ställs ett gemensamt kunskapskrav på styrelse och ledning när det gäller arbetsrätt, arbetsmiljörätt, ekonomi och relevant lagstiftning inom området.

Arbetsgivaralliansen och IV – Idéburen Välfärd är stolta över att presentera följande två kurser i arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Kurserna är riktade till dig som ingår i ägar- och ledningskretsen.

Kurserna genomförs digitalt via mötesverktyget Teams.
Kurserna genomförs den 26 april och den 17 maj, kl 18:00 – 20:00
Efter genomförd kurs erhåller kursdeltagarna kursintyg.

ARBETSMILJÖUTBILDNING den 26 april 2021 - Kursen är fullbokad
Vad krävs för att skapa god arbetsmiljö på en arbetsplats? Detta är en grundläggande utbildning där vi går igenom arbetsmiljölagen och andra relevanta föreskrifter och lagar på området. Vi pratar också om hur man gör för att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

ARBETSRÄTT den 17 maj 2021 - kursen är fullbokad
Arbetsrätt - ingående och avslutande av anställning.
Vi går igenom hur anställningsavtal ingås och avslutas och vad du som arbetsgivare behöver tänka på vad gäller de arbetsrättsliga lagarna och kollektivavtalet.

Dessa kurser erbjuds kostnadsfritt!  OBS! FULLBOKADE!


Uppge följande i anmälan:
- Organisationens/företagets namn
- Om ni är medlemmar i Arbetsgivaralliansen eller IV – Idéburen Välfärd
- Vilken av kurserna anmälan gäller, eller om det är bägge.
- För- och efternamn på deltagare
- Unik e-postadress för varje deltagare

Inskickad anmälan innebär att deltagaren godkänner att IV – Idéburen Välfärd överlämnar namn och e-postadress till Arbetsgivaralliansen.

Tillsammans med IV:s samarbete med PwC avseende ekonomikurser som erbjuds medlemmar i IV och Arbetsgivaralliansen ger detta en god grund för att uppfylla kunskapskravet i arbetsrätt, arbetsmiljörätt och ekonomi.

Läs mer om kursen i ägar- och ledningsprövning - ekonomi.

För medlemmar i IV finns även möjlighet att boka en unik kurs i huvudmannaansvar och skollagen.

Läs mer om kursen i huvudmannaansvar och skollagen.Så här behandlar IV dina personuppgifter.© Copyright IV - Idéburen Välfärd