Styrelseutbildning för huvudmän inom förskolan/skolan

En unik kurs för styrelsen i huvudmannaansvar, skollagen och styrningen/ledningen. En MÅSTE-kurs för dig som är eller kommer att bli styrelseledamot i en enskild förskola/skola.

Huvudmannen, det vill säga styrelsen, har det yttersta ansvaret för att förskolan/skolan arbetar i enlighet med de föreskrifter som gäller. Huvudmannens ansvar har skärpts och ägar- och ledningsprövning har införts.

Bland annat ska styrelsen se till att det finns rutiner för klagomålshantering och dokumentation vad gäller arbete mot kränkande behandling. Skollagen och läroplanen ska också garantera vårdnadshavarnas inflytande över utbildningen.

Att förstå hur skollagen är tänkt att fungera är viktigt om utbildningen ska kunna erbjuda en god kvalitet på det pedagogiska arbetet. Skollagen kräver att det ska bedrivas ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer, alltså både i verksamheten och på huvudmannanivån.

Det är inte alltid lätt att hitta och förstå vad lagtexter innebär rent konkret för dig som arbetar i eller ingår i styrelsen för en fristående förskola/skola. Denna kurs reder ut begreppen och frågetecknen kring både ditt och huvudmannens ansvar.

Kursen går igenom syftet med skollagen och tankarna bakom. Sedan pratar vi om vad det finns för risker och fördelar med olika typer av fristående huvudmän.

Avslutningsvis går vi igenom vad styrelse har för ansvar och hur man kan jobba på ett effektivt sätt så att det är lättare att rekrytera nya ledamöter till styrelsearbetet.

MÅLGRUPP
Kursen är lämplig för styrelseledamöter (även blivande sådana) samt rektor.

IV har inte något tak för antalet deltagare från samma huvudman.

Kursen erbjuds exklusivt till medlemmar i IV - Idéburen Välfärd, Arbetsgivaralliansen och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Tid: 18:00-21:00 (inkl kort paus)
Kursen erbjuds även digitalt

Pris:
11.450 kronor plus moms och ev reskostnader/huvudman. Endast för medlemmar i IV.
I kursavgiften ingår även en översyn av föreningens stadgar samt övriga styrdokument för styrelsen. Kursintyg för genomgången kurs kan lämnas på begäran vid bokning.

Obs! Styrelsen ansvarar för att material för genomgång är IV tillhanda senast 10 dagar för kursen.

För anmälan och mer information maila till utbildning@iv.nu.

Klicka här för betalningsvillkor
______________________________________

Så här behandlar IV dina personuppgifter.© Copyright IV - Idéburen Välfärd