Huvudmannaansvaret, skollagen och styrelseansvar

Nu även som digital kurs!

En unik kurs i huvudmannaansvar, den nya skollagen och styrningen/ledningen av förskolan. En MÅSTE-kurs för dig som är eller kommer att bli styrelseledamot i en enskild förskola.

Huvudmannen, dvs föreningen och dess medlemmar, har det yttersta ansvaret för att förskolan arbetar som det beskrivs i lagen och i den reviderade läroplanen för förskolan. Huvudmannens ansvar har skärpts och en tydlig sanktionstrappa har införts.

Bland annat ska huvudmannen se till att det finns rutiner för klagomålshantering och dokumentation vad gäller arbete mot kränkande behandling. Skollagen och läroplanen ska också garantera vårdnadshavarnas inflytande över utbildningen.

Att förstå hur skollagen är tänkt att fungera är viktigt om förskolan kunna erbjuda en god kvalitet på det pedagogiska arbetet och förskolan ska bli godkänd vid kommunens tillsyn. Skollagen kräver att det ska bedrivas ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer, alltså både i verksamheten och på huvudmannanivån.

Det är inte alltid lätt att hitta och förstå vad lagtexter innebär rent konkret för dig som arbetar i eller är huvudman för en fristående förskola. Denna kurs reder ut begreppen och frågetecknen kring både ditt och huvudmannens ansvar.

Kursen går igenom syftet med skollagen och tankarna bakom. Sedan pratar vi om vad det finns för risker och fördelar med olika typer av fristående huvudmän.

Avslutningsvis går vi igenom vad styrelse och medlemmar har för ansvar och hur man kan jobba på ett effektivt sätt så att det är lättare att rekrytera nya ledamöter till styrelsearbetet.

MÅLGRUPP
Kursen är lämplig för styrelseledamöter (även blivande sådana) samt rektor.

IV har inte något tak för antalet deltagare från samma huvudman.

Kursen erbjuds exklusivt till förskolor som är medlemmar i IV - Idéburen Välfärd.

Tid: 18:00-21:00 (inkl kort paus)

Med hänvisning till rådande pandemisituation erbjuds kursen i första hand som digital videokonferens (förutsätter ett stabilt wifi med tillräcklig bandbredd). För annan lösning, diskutera med IV:s rådgivare.

Pris:
11.450 kronor plus moms och ev reskostnader/huvudman. Endast för medlemmar i IV.
I kursavgiften ingår även en översyn av föreningens stadgar samt övriga styrdokument för styrelsen. Kursintyg för genomgången kurs kan lämnas på begäran vid bokning.

Obs! Förskolan ansvarar för att material för genomgång är IV tillhanda senast 10 dagar för kursen.

För anmälan och mer information maila till utbildning@iv.nu.

Klicka här för betalningsvillkor
______________________________________

Så här behandlar IV dina personuppgifter.© Copyright IV - Idéburen Välfärd