AA VinterAA Vinter(1)AA Vinter(2)AA Vinter(3)AA Vinter(4)AA Vinter(5)

IV vill...

Bistå sina medlemmar med stöd och kvalificerad rådgivning i verksamhetsfrågor inom de tre verksamhetsområdena vård, omsorg och utbildning.

IV vill...

Samla idéburna organisationer och företag inom vård-, omsorgs- och utbildningssektorerna och ska vara en röst för den delen av civilsamhället och tydliggöra och föra fram dess behov, önskemål och krav.

IV vill...

Att en särskild lagstiftning införs för idéburna organisationer och företag med särskilda skatteregler som innebär att dessa undantas från skatt på vinst som återinförs i verksamheten.

IV vill...

Att jämbördiga villkor ska råda mellan idéburen och offentligt driven verksamhet.

IV vill...

Att förutsättningarna för idéburen verksamhet särskilt ska beaktas vid upphandling.

IV vill...

Att långsiktighet ska spegla relationerna mellan idéburen och offentlig verksamhet.

IV - Idéburen Välfärd

IV - Idéburen Välfärd är en nationell bransch- och intresseorganisation som samlar idéburna organisationer och företag inom vård, omsorg och utbildning.

IV värnar den idéburna tanken som värdegrund. Genom rådgivning och stöd ger vi våra medlemmar de bästa förutsättningarna att bedriva sin samhällsviktiga verksamhet. 

IV anser att eventuella vinster som våra medlemmar gör inte ska delas ut. Vinsterna ska gå tillbaka till verksamheterna som återinvesteringar.

Om kriget kommer

Klicka här för mer information om vad du kan göra om kriget i Europa närmar sig ditt närområde.

Kurser i ekonomi i samarbete med PWC

IV kan i samarbete med PWC erbjuda en kurs i ekonomi som svarar mot lagens krav på insikt när det gäller ägar- och ledningsprövning. Kursen är digital och efter genomförd kurs erhålls ett kursintyg från PWC.

Läs mer här.

IV-Bloggen

Aktuella åsikter och information om idéburen välfärd.

Klicka här!

Vill du bli medlem i IV-familjen?

Klicka här för medlemsansökan.

IV-Nytt

Klicka här för en gratis prenumeration av vårt nyhetsbrev IV-Nytt.

Anmäl dig till IV:s rektorsutbildning 2023

En ny omgång av IV:s uppskattade rektorsutbildning börjar den 26 januari 2023. Utbildningsort är Stockholm.

Utbildningen vänder sig till rektorer i förskolan, biträdande rektorer i förskolan och andra med ledningsuppdrag i förskolan.

Utbildningen omfattar fjorton heldagar fördelade på sju moduler/kurstillfällen.

Läs mer här

Styrelseutbildning för huvudmän inom förskolan/skolan

Huvudmannen, det vill säga styrelsen, har det yttersta ansvaret för att förskolan/skolan arbetar i enlighet med de föreskrifter som gäller. Bland annat ska styrelsen se till att det finns rutiner för klagomålshantering och dokumentation vad gäller arbete mot kränkande behandling. Skollagen och läroplanen ska också garantera vårdnadshavarnas inflytande över utbildningen.

Att förstå hur skollagen är tänkt att fungera är viktigt om utbildningen ska kunna erbjuda en god kvalitet på det pedagogiska arbetet. Skollagen kräver att det ska bedrivas ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer, alltså både i verksamheten och på huvudmannanivån. Sedan ägar- och ledningsprövning har införts krävs att styrelsen tydligt kan redogöra hur man uppfyller insiktskravet såsom det är angivet i skollagen 2 kap. 5 §.

Det är inte alltid lätt att hitta och förstå vad lagtexter innebär rent konkret för dig som arbetar i eller ingår i styrelsen för en fristående förskola/skola. Denna kurs reder ut begreppen och frågetecknen kring både ditt och huvudmannens ansvar.

Läs mer här om kursen och hur du anmäler din förskola. 
© Copyright IV - Idéburen Välfärd