iv-bildspel(1)iv-bildspeliv-bildspel(2)iv-bildspel(3)iv-bildspel(4)iv-bildspel(5)

IV vill...

Bistå sina medlemmar med stöd och kvalificerad rådgivning i verksamhetsfrågor inom de tre verksamhetsområdena vård, omsorg och utbildning.

IV vill...

Samla idéburna organisationer och företag inom vård-, omsorgs- och utbildningssektorerna och ska vara en röst för den delen av civilsamhället och tydliggöra och föra fram dess behov, önskemål och krav.

IV vill...

Att en särskild lagstiftning införs för idéburna organisationer och företag med särskilda skatteregler som innebär att dessa undantas från skatt på vinst som återinförs i verksamheten.

IV vill...

Att jämbördiga villkor ska råda mellan idéburen och offentligt driven verksamhet.

IV vill...

Att förutsättningarna för idéburen verksamhet särskilt ska beaktas vid upphandling.

IV vill...

Att långsiktighet ska spegla relationerna mellan idéburen och offentlig verksamhet.

IV - Idéburen välfärd

IV - Idéburen välfärd är en nationell bransch- och intresseorganisation som samlar idéburna organisationer och företag inom vård, omsorg och utbildning.

IV värnar den idéburna tanken som värdegrund. Genom rådgivning och stöd ger vi våra medlemmar de bästa förutsättningarna att bedriva sin samhällsviktiga verksamhet. 

IV anser att eventuella vinster som våra medlemmar gör inte ska delas ut. Vinsterna ska gå tillbaka till verksamheterna som återinvesteringar.

IV inför restriktioner på grund av covid-19

Folkhälsomyndigheten har utfärdat nya restriktioner med anledning av covid-19-pandemin. Därför gäller följande för IV tills vidare:

- IV erbjuder inga utbildningar eller kurser på plats - all kursverksamhet är digital eller skjuts framåt i tiden. Detta beslut gäller tills vidare, men kan förändras beroende på nya direktiv från FHM.

- Alla möten med IV:s rådgivare och andra IV-anställda sker via digital videokonferens eller på telefon. Även detta beslut gäller tills vidare, men kan förändras beroende på nya direktiv från FHM.

15 filmer om IV - Idéburen välfärd

IV - Idéburen välfärd är din nya nationella bransch- och intresseorganisation som samlar idéburna organisationer och företag inom vård, omsorg och utbildning. I 15 korta filmer beskriver vi IV:s arbete.

Klicka här för att se filmerna.

Regeringens utredning om idéburen välfärd

Utredningen om idéburna aktörer i välfärden har lämnat över sitt betänkande till regeringen.
Läs betänkandet här.
© Copyright IV - Idéburen välfärd

Ny film om idéburen välfärd!

Här berättar vi mer om vad idéburen välfärd är.

Titta gärna också på våra tidigare filmer!