iv-bildspel(1)iv-bildspeliv-bildspel(2)iv-bildspel(3)iv-bildspel(4)iv-bildspel(5)

IV vill...

Bistå sina medlemmar med stöd och kvalificerad rådgivning i verksamhetsfrågor inom de tre verksamhetsområdena vård, omsorg och utbildning.

IV vill...

Samla idéburna organisationer och företag inom vård-, omsorgs- och utbildningssektorerna och ska vara en röst för den delen av civilsamhället och tydliggöra och föra fram dess behov, önskemål och krav.

IV vill...

Att en särskild lagstiftning införs för idéburna organisationer och företag med särskilda skatteregler som innebär att dessa undantas från skatt på vinst som återinförs i verksamheten.

IV vill...

Att jämbördiga villkor ska råda mellan idéburen och offentligt driven verksamhet.

IV vill...

Att förutsättningarna för idéburen verksamhet särskilt ska beaktas vid upphandling.

IV vill...

Att långsiktighet ska spegla relationerna mellan idéburen och offentlig verksamhet.

IV - Idéburen välfärd

IV - Idéburen välfärd är en nationell bransch- och intresseorganisation som samlar idéburna organisationer och företag inom vård, omsorg och utbildning.

IV värnar den idéburna tanken som värdegrund. Genom rådgivning och stöd ger vi våra medlemmar de bästa förutsättningarna att bedriva sin samhällsviktiga verksamhet. 

IV anser att eventuella vinster som våra medlemmar gör inte ska delas ut. Vinsterna ska gå tillbaka till verksamheterna som återinvesteringar.

Regeringens utredning om idéburen välfärd

Utredningen om idéburna aktörer i välfärden har lämnat över sitt betänkande till regeringen.
Läs betänkandet här.

Kommer din anställning att upphöra eller finns det risk för det?

- även du som är tidsbegränsat anställd kan få stöd av TRS

Ladda ned information från Trygghetsrådet TRS här!

Ännu en ny film om IV - Idéburen välfärd

Catarina Ranäng, chef Utbildning på IV - Idéburen välfärd, om tillgången till rådgivning och kurser när IV tar över efter FSO vid årsskiftet.

Klicka här för att se även tidigare publicerade filmer.