iv-bildspel(1)iv-bildspeliv-bildspel(2)iv-bildspel(3)iv-bildspel(4)iv-bildspel(5)

IV vill...

Bistå sina medlemmar med stöd och kvalificerad rådgivning i verksamhetsfrågor inom de tre verksamhetsområdena vård, omsorg och utbildning.

IV vill...

Samla idéburna organisationer och företag inom vård-, omsorgs- och utbildningssektorerna och ska vara en röst för den delen av civilsamhället och tydliggöra och föra fram dess behov, önskemål och krav.

IV vill...

Att en särskild lagstiftning införs för idéburna organisationer och företag med särskilda skatteregler som innebär att dessa undantas från skatt på vinst som återinförs i verksamheten.

IV vill...

Att jämbördiga villkor ska råda mellan idéburen och offentligt driven verksamhet.

IV vill...

Att förutsättningarna för idéburen verksamhet särskilt ska beaktas vid upphandling.

IV vill...

Att långsiktighet ska spegla relationerna mellan idéburen och offentlig verksamhet.

IV - Idéburen Välfärd

IV - Idéburen Välfärd är en nationell bransch- och intresseorganisation som samlar idéburna organisationer och företag inom vård, omsorg och utbildning.

IV värnar den idéburna tanken som värdegrund. Genom rådgivning och stöd ger vi våra medlemmar de bästa förutsättningarna att bedriva sin samhällsviktiga verksamhet. 

IV anser att eventuella vinster som våra medlemmar gör inte ska delas ut. Vinsterna ska gå tillbaka till verksamheterna som återinvesteringar.

Restriktioner på grund av covid-19

På grund av Folkhälsomyndighetens restriktioner med anledning av covid-19-pandemin gäller följande för IV tills vidare:

- All IV:s kursverksamhet är digital eller skjuts framåt i tiden. IV erbjuder alltså inga utbildningar eller kurser på plats i förskolan eller i kurslokal. Detta beslut gäller tills vidare, men kan förändras beroende på nya direktiv från FHM.

- Alla möten med IV:s rådgivare och andra IV-anställda sker via digital videokonferens eller på telefon. Även detta beslut gäller tills vidare, men kan förändras beroende på nya direktiv från FHM.

IV byter telefonnummer!

Vi har bytt telefonnummer till vår växel. Det nya numret är:
08-410 75 410.

Se kontaktsidan för de nya direktnumren. Alla mobiltelefonnummer är oförändrade.

Regeringens utredning om idéburen välfärd

Läs betänkandet här.
© Copyright IV - Idéburen välfärd

Kurs i ägar- och ledningsprövning

- kostnadsfritt!

Arbetsgivaralliansen och IV – Idéburen Välfärd är stolta över att presentera två kurser i arbetsrätt och arbetsmiljörätt.
Klicka här för att läsa mer.

IV-Bloggen

Aktuella åsikter och information om idéburen välfärd.

Klicka här!

Barn pratar om corona

Miles, Majken och Elsie på föräldrakooperativet Barnhagens förskola i Uppsala pratar om coronapandemin.
(Sveriges Radio P4 Uppsala)

Filmer om idéburen välfärd!

Idéburen välfärd med människan i fokus.

Här berättar vi mer om vad idéburen välfärd är.

Titta gärna också på våra tidigare filmer!

(Och missa inte bloopersfilmen med IV:s generalsekreterare Mimmi von Troil!)