iv-bildspel(1)iv-bildspeliv-bildspel(2)iv-bildspel(3)iv-bildspel(4)iv-bildspel(5)

IV vill...

Bistå sina medlemmar med stöd och kvalificerad rådgivning i verksamhetsfrågor inom de tre verksamhetsområdena vård, omsorg och utbildning.

IV vill...

Samla idéburna organisationer och företag inom vård-, omsorgs- och utbildningssektorerna och ska vara en röst för den delen av civilsamhället och tydliggöra och föra fram dess behov, önskemål och krav.

IV vill...

Att en särskild lagstiftning införs för idéburna organisationer och företag med särskilda skatteregler som innebär att dessa undantas från skatt på vinst som återinförs i verksamheten.

IV vill...

Att jämbördiga villkor ska råda mellan idéburen och offentligt driven verksamhet.

IV vill...

Att förutsättningarna för idéburen verksamhet särskilt ska beaktas vid upphandling.

IV vill...

Att långsiktighet ska spegla relationerna mellan idéburen och offentlig verksamhet.

IV - Idéburen Välfärd

IV - Idéburen Välfärd är en nationell bransch- och intresseorganisation som samlar idéburna organisationer och företag inom vård, omsorg och utbildning.

IV värnar den idéburna tanken som värdegrund. Genom rådgivning och stöd ger vi våra medlemmar de bästa förutsättningarna att bedriva sin samhällsviktiga verksamhet. 

IV anser att eventuella vinster som våra medlemmar gör inte ska delas ut. Vinsterna ska gå tillbaka till verksamheterna som återinvesteringar.

Anmälan till Rektorsutbildningen är öppen

Just nu pågår anmälan till IV:s befattningsutbildning för rektorer. Utbildningen genomförs i Göteborg med start i januari 2022. 

Läs mer här!

Kurser i ekonomi i samarbete med PWC

IV kan i samarbete med PWC erbjuda en kurs i ekonomi som svarar mot lagens krav på insikt när det gäller ägar- och ledningsprövning. Kursen är digital och efter genomförd kurs erhålls ett kursintyg från PWC.

Läs mer här.

Information om covid-19

Klicka här för all information från IV om covid-19.
© Copyright IV - Idéburen Välfärd

Systematiskt säkerhetsarbete (SSA) 25 november FULLBOKAD

Huvudmannen för förskolan är ansvarig för att barnen har en trygg och säker miljö. Därmed åligger det huvudmannen att i samråd med rektor besluta om vilka säkerhetsrutiner som behöver finnas på förskolan. I dag ställs endast krav på att huvudmannen kontinuerligt genomför SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete) och att man som arbetsgivare kontinuerligt arbetar med SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete). Sammantaget talar vi i dag om att i förskolan bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete, SSA, för att säkra vardagen för såväl barn som personal. I detta ingår att arbeta förebyggande både inne i förskolan och ute, att vara säker på hur man genomför både utrymning och inrymning.
Vill du läsa mer om kursen och anmäla dig - klicka här

IV:s remissvar om språkutveckling i förskolan

IV har i dag lämnat in sitt svar på regeringens remiss SOU2020:67 Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska.
IV välkomnar förslaget som innebär att barns språkutveckling prioriteras, men menar att förslaget saknar flera viktiga beståndsdelar, som till exempel barnens rätt att få synas, barnens rätt att komma till en lugn verksamhet där fokus ligger på utbildning och undervisning samt barnens rätt att känna sig trygga.

Läs hela remissvaret här

IV-Bloggen

Aktuella åsikter och information om idéburen välfärd.

Klicka här!