iv-bildspel(1)iv-bildspeliv-bildspel(2)iv-bildspel(3)iv-bildspel(4)iv-bildspel(5)

IV vill...

Bistå sina medlemmar med stöd och kvalificerad rådgivning i verksamhetsfrågor inom de tre verksamhetsområdena vård, omsorg och utbildning.

IV vill...

Samla idéburna organisationer och företag inom vård-, omsorgs- och utbildningssektorerna och ska vara en röst för den delen av civilsamhället och tydliggöra och föra fram dess behov, önskemål och krav.

IV vill...

Att en särskild lagstiftning införs för idéburna organisationer och företag med särskilda skatteregler som innebär att dessa undantas från skatt på vinst som återinförs i verksamheten.

IV vill...

Att jämbördiga villkor ska råda mellan idéburen och offentligt driven verksamhet.

IV vill...

Att förutsättningarna för idéburen verksamhet särskilt ska beaktas vid upphandling.

IV vill...

Att långsiktighet ska spegla relationerna mellan idéburen och offentlig verksamhet.

IV - Idéburen välfärd

IV - Idéburen välfärd är en nationell bransch- och intresseorganisation som samlar idéburna organisationer och företag inom vård, omsorg och utbildning.

IV värnar den idéburna tanken som värdegrund. Genom rådgivning och stöd ger vi våra medlemmar de bästa förutsättningarna att bedriva sin samhällsviktiga verksamhet. 

IV anser att eventuella vinster som våra medlemmar gör inte ska delas ut. Vinsterna ska gå tillbaka till verksamheterna som återinvesteringar.

Därför ska du bli medlem i IV - Idéburen välfärd

Kenth Nauclér och Mimmi von Troil, ordförande respektive generalsekreterare för IV - Idéburen välfärd, om medlemskap i IV.

Klicka här för att se även tidigare publicerade filmer.

Kommer din anställning att upphöra eller finns det risk för det?

- även du som är tidsbegränsat anställd kan få stöd av TRS

Ladda ned information från Trygghetsrådet TRS här!

Information och inbjudan till samtal om IV

För att samla hela den idéburna sektorn och skapa en gemensam röst i form av bransch- och intresseorganisationen IV - Idéburen välfärd inbjuds du och din organisation att delta i samtal runt om i Sverige. Vi vill veta vad som är viktigast för dig. Vi vill samtala med dig kring idéburen välfärd.

Det är kostnadsfritt att delta i samtalen.

OBS! På grund av den stora spridningen av coronaviruset covid-19 kommer de närmast planerade samtalen om IV - Idéburen välfärd inte att ske på plats. I stället bjuds de personer som anmäler sig att delta virtuellt via ett särskilt digitalt mötesprogram.

Klicka här för mer information!

Regeringens utredning om idéburen välfärd

Utredningen om idéburna aktörer i välfärden har lämnat över sitt betänkande till regeringen.
Läs betänkandet här.
© Copyright IV 2020